به سایت نور دیده خوش آمدید

۱۰ جمله ای که نباید به دوقلوها بگویید

۱۰ جمله ای که نباید به دوقلوها بگویید

۱. «کتک بخوری، خواهرت/برادرت هم دردش می آد!» این تصور غلط است. اگرچه دوقلوها ارتباطی بسیار قوی با هم دارند، اما دلیل نمی شود قانون عمل و عکس العمل نیوتن را با آنها مرتبط بدانیم.

100 نکته از روانشناسی دوقلوها(قسمت سوم)

100 نکته از روانشناسی دوقلوها(قسمت سوم)

45. دوقلوها همیشه موضوع‌های جالبی برای مطالعه محسوب شده‌اند و حتی پای در دنیای افسانه و داستان نیز گذاشته‌اند. دوقلوی همسان نیز در دنیای علم به‌خصوص در ارتباط با سوالاتی در مورد ذات و پرورش، جایگاه خاصی داشته‌اند...

100 نکته از روانشناسی دوقلوها(قسمت دوم)

100 نکته از روانشناسی دوقلوها(قسمت دوم)

20. در چــه سنــی بیشترین رفتارهای مشابه را از خود نشان می دهند؟ دوقلوها در مراحل كودكی و نوجوانی بیشتر از مراحل دیگر از خود رفتارهای مشابهی را نشان می دهند و نسبت به وابستگی هایشان به هم حساسیت كمتری دارند اما در سنین جوانی، میانســـالی و بزرگسالی حســاسیت دوقلوها نسبت به وابستگی شان به یكدیگر بیشتر شده و ...

کتاب من دیگر ما

کتاب من دیگر ما

کتابی 5 جلدی درباره مسائل تربیتی کودک و نو جوان نوشته استاد عباسی ولدی


----------------------------------------