بازی و اسباب بازی مناسب برای کودک

مالکیت کودک، بازی، اسباب بازی

احترام به حس مالکیت کودک

پدر و مادر نباید کودک را تحت فشار بگذارند یا او را به خاطر سخاوت نداشتن سرزنش کنند. وقتی کودک هنوز معنی سخاوت را نمی داند و برای آن آمادگی ندارد از این سرزنش جز تحقیر کودک و درهم شکستن اعتماد به نفس او چه سودی عاید می شود؟

مبارزه-بازی-کودک

تشویق به مبارزه در کودکان+فیلم

تشویق به مبارزه یکی از توصیه های تربیتی در لسان دین مبین اسلام است. مبارزه یعنی تلاش پُر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. این مبارزه می تواند روحیه ی شجاعت، قوت روحی و کرامت انسانی را در کودکان تقویت کند.

بازی

برگرفته از پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف-استاد تراشیون


----------------------------------------