حسادت کودکان

حسود-حسادت کودک- درمان حسادت کودک

حسودان کوچک (قسمت سوم)

مهم ترین اقدام برای درمان حسادت، ریشه یابی و یافتن علت های آن است، روش های درمان نیز باید با توجه به علت حسادت به کار گرفته شود.

حسود-حسادت کودک- دلیل حسادت کودک

حسودان کوچک (قسمت دوم)

چرا بچه ها حسود می شوند؟ قبل و بیش از همه باید منشأ و محرک حسد را در خانه و خانواده و در روابط شخصی و اجتماعی کودک جست و جو کرد. رفتار پدران و مادران و معلمان و مربیان، نقش مهمی در ریشه دواندن حسد در کودکان ایفا می کند.

حسود- حسادت کودک-

حسودان کوچک(قسمت اول)

درباره حسادت کودکان، ابتدا شناخت و درمان این نوع واکنش در آن ها دارای اهمیت است؛ چراکه افزون بر ایجاد عصبانیت، تنفر و احساس خود کم بینی در آن ها باعث می شود در سنین بالاتر، شخص به دلیل این اخلاق ناپسند در محیط اجتماع تنها بماند.

هدیه دادن-کودک-فرزند دوم-فرزند اول- حسادت

هدیه دادن به فرزند دوم در حضور فرزند اول

بعد از تولد بچه دوم با وجود حساسیت های بچه اول، اگر کسی بخواهد برای بچه‌ی دوم هدیه ببرد آیا باید در خفا این کادو را بدهد که بچه اولی متوجه نشود یا عادی برخورد بکند و روبرو بدهد؟


----------------------------------------