تربیت جنسی

بلوغ-تغییرات بلوغ-تربیت جنسی-نوجوان

لزوم آگاه ساختن فرزندان از تغییرات دوران بلوغ

یکی از وظایف والدین اگاه ساختن فرزند خود از مسائل دوران بلوغ است پدر و مادر باید نوجوان خود را از حساسیت های جسمی و روحی ای که در انتظارش است اگاه کنند و او را با وظایف خود اشنا سازند تا فرزند بتواند با سلامت نفس از این بحران روحی و جسمی زندگی بگذرد.

هویت جنسی- نوجوان- همانندسازی با والد-تربیت جنسی

پرورش هویت جنسی در نوجوانی

پایه هویت جنسی در نوجوانی، از کودکی شکل می‌گیرد و منشأ بیشتر اختلالات هویت جنسی نیز از دوران کودکی است که در نوجوان پدید اورد و از اختلالات و رفتارهای ناهنجار جنسی درانان پیشگیری کند.

بازی جنسی- کوددکان- تربیت جنسی کودک- بازی با اندام تناسلی کودک-

بازی های جنسی کودکانه؟!

کودکان، به دلیل کنجکاوی برای شناخت دنیای اطراف خود در هر چیزی به جست و جو می‌پردازند ازجمله می‌خواهند بدن خود را کشف کنند. در این جست و جوهاست که با اندام تناسلی خود اشنا می‌شوند. ممکن است به بازی های جنسی یا به بازی با اندام تناسلی خود روی بیاورند.برخورد صحبح چیست؟

تحریک جنسی-کودکان-تربیت جنسی -حمام-اجازه ورود به اتاق-

جلوگیری از زمینه‌های تحریک جنسی در کودکان (قسمت اول)

باید بدانیم که غریزه جنسی از اغاز تولد در انسان وجود دارد و اینکه کودک با زمان بلوغ جنسی، بی بهره است و هر رفتاری که در برابر او داشته باشند در وی تأثیر نخواهد داشت تصوری نادرست است ممکن است کودکان نیز گاه از لذت‌های جنسی بهره‌هایی داشته باشند اما لذت کودکانه با لذت افراد بالغ تفاوت‌هایی دارد.

کودک- پرسش جنسی-آموزش جنسی

پاسخ دادن به پرسش‌های جنسی کودکان

پرسش‌های جنسی کودکان اغلب از حدود سه تا چهار سالگی آغاز می‌شود، آن‌ها نیازمند اطلاعات درست هستند و پرسش‌های خود را تا رسیدن به پاسخ قطعی و به بهانه‌های مختلف تکرار می‌کنند. مناسب‌ترین زمان برای آموزش و مسائل جنسی به کودک زمانی است که خود او پرسشی را مطرح می‌سازد. در این هنگام حس کنجکاوی کودک بر انگیخته شده و باید به بهترین شکل از ان به نفع خود او استفاده کرد.

تربیت جنسی -آموزش جنسی- کودک

آموزش صحیح مسائل جنسی به کودکان

امروز امنیت و لزوم آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان درباره مسائل جنسی بیشتر از زمان‌های گذشته احساس می‌شود. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها از تربیت جنسی غافل‌اند؛ زیرا واقعاً برای چنین کاری توانایی لازم را ندارند.

هویت جنسی- پرورش هویت جنسی-تربیت جنسی کودک- تربیت جنسی -پذیرش جنسیت

پرورش هویت جنسی کودک

یکی از ویژگی‌های نقش دهی جنسی به کودکان اظهار رضامندی والدین از جنسیت خود در برابر فرزندان است: آن‌ها بر می‌گردد و می‌توان آنها را در حیطه تربیت جنسی مستقیم قرار داد...


----------------------------------------