نام گذاری فرزند

اسم های نوظهور برای فرزندان

شما هم حتما اسم هایی را برای کودکان شنیده اید که شوکه شده اید، برخی از آنها معلوم نیست از کجا آمده اند کاملا جدید و گمنام هستند!


----------------------------------------