تغذیه دوران بارداری

تغذیه-بارداری-هوش-جنین

افزایش هوش جنین در بارداری

اگر کودک باهوشی می خواهید می بایست تغذیه مناسب را پس از سه هفته بعد از لقاح شروع کنید. چرا که زمانی است که مغز جنین شروع به رشد میکند. شما می بایست تغذیه با مواد مغذی را از این هفته شروع کنید.


----------------------------------------