دکتر حورایی (پرسش و پاسخ)

زمان-مناسب-فرزند-آوری

کی بچه دار شوم؟

چند اتفاق باید بیافتد از لحاظ آمادگی که انسان متقاعد شود که الان زمان بچه دار شدن هست. اگر این ها انجام شد، هر چه زودتر بهتر. اگر رخ ندهد ده سال از ازدواج گذشته باشد باید باز هم بهتر است صبر کنید، سال یازدهم بچه دار شوید. پس زمان مشخص ندارد.

انگیزه بچه دار شدن- دلیل فرزندآوری-فواید فرزند

انگیزه های مثبت فرزندآوری

انگیزه های مثبت داشتن فرزند چیست؟ چه چیزهای قلباً انسان را متقاعد می کند که بچه بیاورد و فرزند داشته باشد؟!


----------------------------------------