اعتماد به نفس وکرامت انسانی

مبارزه-بازی-کودک

تشویق به مبارزه در کودکان+فیلم

تشویق به مبارزه یکی از توصیه های تربیتی در لسان دین مبین اسلام است. مبارزه یعنی تلاش پُر نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. این مبارزه می تواند روحیه ی شجاعت، قوت روحی و کرامت انسانی را در کودکان تقویت کند.

اعتماد به نفس

استاد محمدتقی فیاض بخش (کتاب کرامت نفس در تربیت کودک)


----------------------------------------