مهر و محبت

توجه-توجه به کودک-کودک لوس-کودک افسرده

توجه! توجه! باید ها و نباید های توجه به کودک(قسمت اول)

شما جزو کدام یک از پدر و مادرها هستید؟ جزو پدر و مادرهایی که با کودکانشان تنها هم خانه اند و از ذرّه ای توجه به آن ها دریغ می کنند یا پدر و مادرهایی که کودکانشان را زیر خروارها توجه خفه می کنند؟ بهتر است بدانید کوتاهی یا زیاده روی در توجه به کودکان می تواند آسیب های روحی و روانی مختلفی را در روحیه آن ها بر جای بگذارد که گاهی جبرانش به این راحتی ها ممکن نیست.

محبوبیت- والدین-فرزندان

چگونه محبوب فرزندانم باشم؟

من و پدرش مقید به نماز اول وقت هستیم ولی بچه مان نیست. همه خانواده ما محجبه اند، توجه به حجاب دارند ولی دخترمان این توجه را نمی کند. ما اهل مسجد رفتن هستیم، اهل هیئت رفتن هستیم، اهل تلاوت قرآن هستیم ولی فرزندمان نه، مگر الگو بودن کافی نیست؟

محبت

استاد محمدتقی فیاض بخش (کتاب کرامت نفس در تربیت کودک)


----------------------------------------