نحوه پاسخگویی به سوالات کودکان

احترام دردوران شکل گیری شخصیت--
پاسخ به سوالات

حس کنجکاوی درکودکان با استعدادتر ازماه های نخستین ودیگراطفال ازحدود شش ماهگی فعالیت خود را آغاز میکند ودرصدد آن است که هرچه دراطراف خودمیبیند بشناسد.
این حس در 1.5سالگی به اوج میرسد.
بالمس کردن ودردهان بردن وپرت کردن اشیا میخواهد آنهارابهتربشناسد که مردم میگویندبه اصطلاح کودک خرابکارشده است
 کودک حدود دوتاسه سالگی به راحتی صحبت میکند وغریزه شخصیت طلبی اوبیدار میشود وشروع به پرسیدن میکند
سوالهای کودک محدوده خاصی ندارد هرمجهولی که به ذهنش برسد ازخورشید وماه وخداوحتی مسایل جنسی(چگونگی ایجادفرزندو..) میپرسد.
[والدین درهنگام پاسخ دادن به سوالات کودکان بسیار دقت کنند و موارد زیر را رعایت کنند
1-به پرسشهای آنان مثل پرسشهای بزرگترها دقت کنند تا حس کنجکاوی آنها رشد کرده واز سوال کردن زده وبی انگیزه نشوند.
2-پاسخ کوتاه ودرحد فهم کودک باشد.اگر بالاترازحدفهم کودک باشد کودک قانع نشده وبه حرف های بی معنا عادت میکنند.
پدرمادر میتوانند باکمی دقت سوالات سخت کودک راپاسخ دهند
مثلا درپاسخ به این سوال که خداکجاست به دروغ .نگویند بالای ابرهاست بگویید خداهمه جاهست مثل نور خورشید که همه جاهست
 3-اگروالدین پاسخ سوالی رانمیدانند نباید صریحا به کودک بگویند نمیدانم چون اعتماد کودک سلب میشود بلکه باید به آنها بگویند اجازه بده فکرکنم بعد جواب شمارامیدهم این عمل هم اعتماد بیشتری نسبت به والدین ایجادمیکند وهم به اومی آموزد خوب فکرکند وبی حساب جواب ندهد
درپاسخ به سوال کودکان ازبیان استدلال خودداری کرد وجواب راخلاصه ومفید بیان کرد.چون کودک میخواهد درحدفهم خودمجهولات راکشف کند نه بااستدالال وعقل ومنطق
5-هنگام شنیدن پرسشهای خنده دار وحتی کفرآمیز نبایدخندید واورامسخره کرد.زیرابرای او آن سوال مجهول جدی است وبایدحل شود بلکه باید بادقت ومتانت به گونه ای قابل درک باعباراتی ساده به اوپاسخ داد
مثلآاگرکودک بپرسدچراخدابامابازی نمیکند.دراین مورداستهزای کودک ویاپاسخهای خشن که این حرفای زشت چیه؟تونمیفهمی خدایعنی چه و... انتهای نادانی است واثری جزازبین بردن روحیه کنجکاوی کودک، ترس ازپرسیدن وروی آوردن به دوستان جاهلترازخود نخواهدداشت وپشتوانه فکری کودک ازوالدین ازبین خواهدرفت
هرگزنباید جواب دروغ وبی پایه به کودکان دادزیرا:
اولا درست است که کودک ابتداجواب رامیپذیرد ولی بعدازتجزیه وتحلیل سوالات دیگری رامیپرسد که دراین صورت والدین دروغگو مجبوربه دروغی دیگر میشود که ذهن کودک رامنحرف وخراب میکند.و درسنین بالاتربه پوچی سخنان والدین خودپی میبردو به آنهابی اعتمادمیشود
 ثانیا:کودک چون به صورت تعبدی جواب را میپذیرد.ملاک برای او پاسخ اول است واگر ازدیگران پاسخ صحیح رابشنود قبول نمیکند وبرای ابرازشخصیت خودبه جدال ومشاجره میپردازد.

"کتاب کرامت نفس درتربیت کودک" نوشته استادمحمدتقی فیاض بخش ص 110مطالب مرتبط

ارتباط با ما
عضویت در خبرنامه
logo-samandehi

نقل مطالب این سایت فقط با ذکر منبع و نشانی اینترنتی سایت و برای مقاصد غیر تجاری بلامانع است

نوردیده nooredideh.com

مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک و مشاور جهت تشخیص و درمان دانست.

مدیریت و محتوای سایت مستقل از کانال نوردیده می باشد لذا پیرامون محتوا و تبلیغات کانال نوردیده هیچ گونه مسئولیتی برعهده سایت نوردیده نمی باشد.

حتما بخوانید!!

اضطراب کودک
ادامه مطلب