رقص کودک با موسیقی

پاسخ «حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون» مشاور و کارشناس تربیتی کودک و نوجوان به این سؤال که «فرزند یازده ماهه ای دارم، موقعی که موسیقی را می شنود عکس العملهایی مانند تکان خوردن و دست زدن را دارد، برای مقابله با این کار تا به فرزندم آسیب نزند چه کار باید انجام دهم؟»؛ منبع: رادیو سراسری معارف (2:36)

خلاصه پاسخ: مانمیتوانیم به کودک بگوییم خودت را کنترل کن باید خودمان موسیقی پخش نکنیم

اگر میخواهیم طبق آموزه های دین عمل کنیم، در روایات داریم درخانه ای که موسیقی پخش میشود ملائکه وارد نمیشوند، ما خودمان هم نباید گوش بدهیم

یک راه تشخیص اینکه موسیقی مطرب است، عکس العمل کودکان است

پاسخ کامل در فایل صوتی زیر