مراقبت های معنوی در ماه های مختلف بارداری

مراقبت های معنوی در ماه های مختلف بارداری

توصیه های ماه اول بارداری

۱_نمازهای یومیه را حتما اول وقت به جا اورید و قبل از نماز حتما دست روی شکم بگذارید و اذان و اقامه بگویید

۲_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره یس و صافات را بخوانید و به شکم بدمید.

۳_صبح ها کمی سیب شیرین بخورید.روزهای جمعه پیش از صبحانه انار میل کنید و پیش از طلوع افتاب اندکی تربت سید الشهدا میل کنید.

۴_هر روز بر دوعدد خرما سوره قدر بخوانید و ان را ناشتا بخورید.

 

توصیه های ماه دوم بارداری

۱_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره ملک را تلاوت کنید.

۲_روزهای پنجشنبه دست روی شکم بگذارید و ۱۴۰ مرتبه صلوات کبیره بخوانید

اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم و العن اعدایهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین

۳_روز جمعه صد مرتبه صلوات کبیره بفرستید

۴_هر هفته مقداری گوشت,شیر و سیب شیرین بخورید

۵_هر روز بردو عدد عناب سوره توحید بخوانید و ان را ناشتا بخورید

 

 

توصیه های ماه سوم بارداری

۱_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره ال عمران را قرایت کند.

۲_روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴۰ مرتبه صلوات با و عجل فرجهم بفرستد و قبل از نماز دست روی شکم بگذارد و صلوات کبیره را بخواند.

۳_هر هفته مقداری گندم و گوشت و شیر میل کرده و صبح ها کمی عسل تناول کند.

۴_هر روز به یک سیب ایت ایت الکرسی بخواند و ناشتا بخورد.

 

توصیه های ماه چهارم بارداری

۱_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره انسان بخواند.

۲_در تمام نمازها سوره قدر را تلاوت کند.

۳_بعد از نماز دست روی شکم گذاشته و سوره قدر و کوثر و صلوات کبیره بخواند و بعد از ان بگوید

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرت اعین و اجعلنا للمتقین اماما

سپس هفت مرتبه استغفار کند

۴_هر روز ۱۴۰ مرتبه صلوات بفرستد سپس دعا کند

اللهم ارزقنی ولدا سالما صالحا عالما شاهدا بما سمیته باسم نبیک محمدا صلی الله علیه و اله و سلم

۵_از اول ماه چهارم در نیمه شب نماز شب بخواند.

۶_سیب شیرین,عسل و انار میل کند.

۷_هر روز بر دوعدد انجیر,سوره والتین بخواند و ناشتا بخورد.

قبل از چهار ماه و ده روز نام کودک را انتخاب کنید.

امام صادق(ع)

هر گاه زنی ماه چهارم بارداریش تمام شود,رو

 

امام صادق(ع)

هر گاه زنی ماه چهارم بارداریش تمام شود,روی او را به قبله کن و ایت الکرسی بخوان و دست بر پهلوی او بزن و بگو

اللهم انی قد سمیته محمدا

(خدایا من او را محمد نام نهادم)

 

توصیه های ماه چهارم بارداری

۱_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره انسان بخواند.

۲_در تمام نمازها سوره قدر را تلاوت کند.

۳_بعد از نماز دست روی شکم گذاشته و سوره قدر و کوثر و صلوات کبیره بخواند و بعد از ان بگوید

ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرت اعین و اجعلنا للمتقین اماما

سپس هفت مرتبه استغفار کند

۴_هر روز ۱۴۰ مرتبه صلوات بفرستد سپس دعا کند

اللهم ارزقنی ولدا سالما صالحا عالما شاهدا بما سمیته باسم نبیک محمدا صلی الله علیه و اله و سلم

۵_از اول ماه چهارم در نیمه شب نماز شب بخواند.

۶_سیب شیرین,عسل و انار میل کند.

۷_هر روز بر دوعدد انجیر,سوره والتین بخواند و ناشتا بخورد.

قبل از چهار ماه و ده روز نام کودک را انتخاب کنید.

امام صادق(ع)

هر گاه زنی ماه چهارم بارداریش تمام شود,روی او را به قبله کن و ایت الکرسی بخوان و دست بر پهلوی او بزن و بگو

اللهم انی قد سمیته محمدا

(خدایا من او را محمد نام نهادم)

 

توصیه های ماه پنجم بارداری

۱_از ابتدای ماه پنجم در وقت نماز دست روی شکم گذاشته و اذان و اقامه بگوید.

۲_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره فتح را تلاوت کند.و در یک نماز سوره نصر خوانده شود و بعد نمار دست روی تربت(مهر)

 کشیده و بر شکم بمالد.

۳_هر روز ناشتا بر یک عدد تخم مرغ سوره حمد بخواند و بخورد

۴_هر روز صبح مقداری خرما تناول کند.

۵_هر شب مقداری زیتون همراه با سیب شیرین و خرما میل کند.

 

توصیه های ماه ششم بارداری

۱_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره واقعه قرایت کند.

۲_شبها در یک نماز سوره تین را بخواند.

۳_بعد از هر نماز دست بر تربت کشد و بر شکم بمالد.

۴_بعد از صبحانه انجیر و زیتون بخورد و از خوردن دنبه پرهیز کند.

۵_هر روز یک دانه انار را پس از خواندن سوره فتح به صورت ناشتا بخورد.

کودک در این ماه صداهای خارج رحم را میشنود پس از صداهای ناراحت و مضطرب کننده دوری کنید.

از این ماه به بعد با کودک خود بیشتر صحبت کنید.

 

 

توصیه های ماه هفتم بارداری

۱_در نماز یومیه سوره قدر و توحید بخواند.

۲_روزی ۱۴۰ مرتبه صلوات بفرستد.

۳_روزهای دوشنبه سوره نحل را قرایت کند.

۴_روزهای پنجشنبه و جمعه سوره های یس و تبارک را قرایت کند.

۵_در تمام ماه های هفتم,هشتم و نهم سوره نور را قرایت کند.

۶_از ماه هفتم به بعد پنج سوره قران را که با تسبیح شروع میشوند را تلاوت کند(حدید,حشر,صف,جمعه,تغابن)

۷_هر روز بر یک عدد میوه به سوره یس بخواند و ناشتا بخورد.

۸_بعد از غذا خربزه بخورد اما قبل و بعد ان اب ننوشد.

 

توصیه های ماه هشتم بارداری

۱_در این ماه سوره نور تلاوت کند.

۲_پنج سوره قران که با تسبیح شروع میشوند را تلاوت کند.

۳_روزهای شنبه پس از نماز صبح ده مرتبه سوره قدر را تلاوت کند.

۴_روزهای یکشنبه بعد از نماز صبح دو مرتبه سوره والتین خوانده شود.

۵_روزهای دوشنبه سوره یس

۶_روزهای سه شنبه سوره فرقان

۷_روزهای چهارشنبه سوره انسان

۸_روزهای پنجشنبه سوره محمد(ص

۹_روزهای جمعه سوره صافات

۱۰_هر روز بر مقداری نبات و زعفران کوبیده سوره نصر بخواند و ناشتا بخورد.

 

توصیه های ماه نهم بارداری

۱_در این ماه سوره نور قرایت شود.

۲_خواندن پنج سوره قران که با تسبیح شروع میشوند.

۳_در نماز ظهر یا عصر سوره های والعصر و ذاریات تلاوت شود.

۴_روزهای پنجشنبه سوره حج

۵_روزهای جمعه سوره فاطر

۶_برای سلامتی امام زمان(عج) گوسفندی را ذبح کند و از ان بخورد.

۷_بهتر است غذای او کباب باشد و در روز مقداری راه برود.

۸_خرما میل کند و از مصرف ادویه بپرهیزد.

۹_هر روز بر مقداری شیر و خرمل سوره انسان بخواند و ان را ناشتا بخورد

۱۰_کمتر به عکس و ایینه نگاه کند

 

توصیه های عمومی دوران بارداری

۱_همیشه با وضو باشید

۲_شبها به ایینه نگاه نکنید

۳_باکوشش تمام از گناهان بپرهیزید

۴_تا میتوانید مستحبات انجام دهید.

۵_ارامشتان را حفظ کنید و عصبانی نشوید.

۶_خواندن تسبیحات حضرت زهرا(س) بعد از هر نماز و پیش از خواب.

۷_خواندن چهل روز زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام و دعای علقمه.

۸_خواندن چهل روز سوره یس و فوت کردن به انار و خوردن ان.

۹_خواندن چهل روز سوره یوسف و فوت کردن به سیب و خوردن ان.

۱۰_خواندن چهل بار دعای توسل.

۱۱_خواندن چهل روز زیارت جامعه.

۱۲_خواندن چهل روز زیارت ال یاسین.

۱۳_خواندن چهل شب جمعه دعای کمیل.

۱۴_خواندن دعای ندبه در چهل روز جمعه.

۱۵_خواندن دعای سمات در چهل عصر جمعه

۱۶_خواندن چهل بار سوره های حدید,حشر,تغابن,جمعه,صف پیش از خواب.

۱۷_خواندن چهل نماز شب.

۱۸_چهل روز جمعه غسل جمعه کردن.

۱۹_یک ختم قران به خصوص برای سلامتی امام زمان(عج)

۲۰_خواندن چهل بار حدیث کسا و زیارت امام زمان(عج).

۲۱_خواندن چهل روز دعای عهد بعد از نماز صبح

۲۲_خواندن سوره توحید در هر روز پنجاه مرتبه,پس از نماز صبح

۲۳_خواندن سوره قدر در هر روز پنجاه مرتبه بعد از نماز صبح

 

 مطالب مرتبط

ارتباط با ما
عضویت در خبرنامه
logo-samandehi

نقل مطالب این سایت فقط با ذکر منبع و نشانی اینترنتی سایت و برای مقاصد غیر تجاری بلامانع است

نوردیده nooredideh.com

مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک و مشاور جهت تشخیص و درمان دانست.

مدیریت و محتوای سایت مستقل از کانال نوردیده می باشد لذا پیرامون محتوا و تبلیغات کانال نوردیده هیچ گونه مسئولیتی برعهده سایت نوردیده نمی باشد.

حتما بخوانید!!

عوامل تهدید کننده رشد کودک
ادامه مطلب