زایمان آسان

برای زایمان آسان

 

1. هر روز دعای یستشیر بخواند

 

2. هر روز سورۀ انشقاق بخواند

 

3. بعد از غذا 7 عدد میوۀ خرما بخورد

 

4. هر روز عصر انار شیرین یا رب آن را بخورد

 

5. در هفتۀ آخر حاملگی روزی یک استکان دمکردۀ گل بومادران (قیصوم، برنجاسف) بنوشد

 

6. در ماه آخر حاملگی روزی نیم‌ساعت الی یک ساعت پیاده‌روی آرام در سطح صاف در هوای آزاد داشته باشد

 

7. خوردن عرق طبیعی گل بهار نارنج همراه با شیر مادیان برای تسریع در عمل زایمان از مجرّبات است

 

8. بهترین فشار خون در ماه آخر حاملگی 11 روی 8 است که زایمان آسان می‌آورد

 

9. درمان سخت‌زائی: در سه روز آخر حاملگی، یک قاشق چایخوری سَرخالی (4 گرم) زعفران مخلوط با عسل آویشن میل کند