رابطه جنسی دوران بارداری

آموزش رابطه جنسی در دوره بارداری

 

در دوران حاملگي بدن فرد دچار تغييرات فيزيكي و دروني مي شود. اين تغييرات مي تواند در برخي خانم ها منجر به افزايش تمايل جنسي شود ، در حالي كه در برخي ديگر مي تواند منجر به كاهش تمايل جنسي شود.

 

بويژه در اوايل حاملگي كه خستگي صبحگاهي و حالت تهوع وجود دارد ، كاهش ميل جنسي بعيد نيست.

 

 

 

به لحاظ تغييرات ايجاد شده گاه زوجين مجبورند تا تكنيك و پوزيشن انجام مقاربت را تغيير دهند.

 

پوزيشن انتخابي بايد به نوعي باشد كه بر شكم خانم حامله فشاري وارد نيايد.

 

اغلب پوزيشن رو-در-رو (Face -to-face ) ، كناري (Side -by-side، پشت (‍rear-entry) و با زاويه (Right-angle) وضعيتهاي راحت تري هستند.

 

در اواخر حاملگي گزارشاتي از آمبولي و مرگ ناشي از آن در بين افرادي كه مقاربت دهاني داشته اند موجود است.

 

زوجها در دوره حاملگی تغیراتی در روابط خود تجربه میکنند.روابط جنسی نیز ممکن است در اثر تغییرات فیزیکی و روانشناختی بارداری دستخوش تغییر شود.بطورکلی میتوان گفت حاملگی موجب تغییرات زیادی در احساسات،میل جنسی،تعداد نزدیکی و رضایت جنسی دارد.

 

 عوامل موثربر فعالیت جنسی درطول حاملگی عبارتند از:

1- الگوهی جنسی پیش از بارداری شامل تعداد و دفعات نزدیکی،رضایت جنسی.

2- معنی و مفهوم مسایل جنسی ازنظر زن و شوهر.

3- وضعیت عمومی زن در دوران بارداری.

4- مشکلات و عوارض دوره بارداری.

5- ترس از صدمه به جنین و ازدست دادن حاملگی در اثر برقراری رابطه جنسی.

6- ویژگیهای فرهنگی و باورهای مذهبی و سنتی.

7- نحوه پاسخ دهی به تغییرات بدنی در حین حاملگی.

 

اکثر مطالعات علمی نشان دهنده تغییرات میل جنسی زنان در دوره حاملگی است.در یک بارداری طبیعی تا وقتی که زن ازنظرپزشکی سالم است هیچ دلیل خاصی برای محدودکردن فعالیت جنسی وجودندارد.نزدیکی و ارگاسم درحاملگی غالبا” بی خطر است.هرچند تاحدودی خطر آمبولی هوا در اثر فعالیتهای غیرمعمول جنسی مثل فرو بردن زبان و لیسیدن واژن وجوددارد،ولی سایر رفتارهای معمول جنسی خطری در برندارد.البته از آنجا که فعالیت جنسی میتواند موجب ایجادانقباضات رحمی و تغییر جریان خون آن شود،بعضی از پزشکان پیشنهاد میکنند از هیجانهای جنسی و ارگاسم پرهیزگردد.

اگرچه سقط خودبخودی بصورت معمول در اثر فعالیت جنسی و نزدیکی رخ نمیدهد،ولی میتواند دلیلی برای محدودیت فعالیت جنسی باشد.انقباض رحم و خونریزی در حین حاملگی یک نشانه خطر محسوب میشود.

 

 بطور کلی شرایطی که انجام فعالیت جنسی در بارداری را محدود میکنند عبارتند از:

1- سابقه سقط

2- سابقه زایمان زودرس

3- انقباض رحم و خونریزی از رحم

4- سابقه زایمانهای زیاد

5- نارسایی گردن رحم

6- سابقه فشارخون افزایش یافته در اثرحاملگی

7- دیابت

8- پارگی زودرس پرده های دور جنین

9- چهارهفته آخر بارداری

 پوزیشن های مناسب و بی خطر رابطه جنسی در دوره بارداری:

1- خوابیدن زن به پهلو، و ورود آلت مرد از پشت به درون واژن: