احترام به شخصیت الهی کودک

احترام و رشد شخصیت الهی کودک

همه انسان ها دوست دارند مورد احترام دیگران باشند ودراین میان کودکان به دلیل ضعف وحقارتی که دارند احساس کوچکی وخواری میکنند.
به ویژه ازسنین چهارسالگی که خودراتاحدودی شناخته اندتا سنین نوجوانی بادلهره واضطراب با بزرگ ترها برخوردمیکنند ونمیدانند آیا ازاحترام لازم برخوردارمیشوندیاخیر

کودکان اگردرمحیطی رشد کردند که دایما شاهد بی احترامی وحریم ناشناسی اطرافیان قرارگرفتند دوحالت برایشان پیش می آیند.
1-چنین کودکانی در دوره های بعداز هفت سال اول کودکانی بی ادب وجسور میشوندکه برای اثبات شخصیت خود حالت تهاجمی وهتاکی نسبت به دیگران میگیرند
2-ویا دراثرحقارت وپستی درمحیط خانواده گویی باورشان میشودهرگزکرامتی نداشته اندوخداوندآنهارا ذاتا حقیروپست آفریده ولذاکودکانی کم حرف گوشه گیر ومظلوم وستم پذیرشده اند وتاپایان عمر همیشه زیردست وحقیرزندگی میکنند .ولذا درسیره اولیای الهی کودکان ازجایگاه الهی برخوردار بودند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله دراین باره میفرماید:" اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم"
فرزندان خود را اکرام کنید وبا آنان خوب معاشرت نمایید.

احترام درآغاز تولد
1--استراحت ونظافت----

کودک بعدازتولد مانندبیماری که تازه ازعمل جراحی فارغ شده بیش ازهمه به خواب واستراحت نیازدارد. به ویژه اینکه محیط  قبل ازتولداومحیطی آرام وگرم بوده وتنهاباصدای یکنواخت ومنظم قلب مادر آشنایی داشته است.
بنابراین اگربعدازتولد درمحیطی آرام وگرم به خصوص درکنارمادرقراربگیرد واستراحت نمایدبهترین شرایط رشداوفراهم میشود
لذاازبوسیدن وبغل کردن وهرکاری که آرامش اورابرهم زندبایدخود داری کرد. گریه طفل دراین دوران معلول ناراحتی اوست که بایدآن رابرطرف کرد

پیغمبراسلام صلی الله علیه وآله فرمود:
"کودکان رابرای گریه کردن کتک نزنید(بلکه نیازشان رابرطرف سازید) زیراگریه کودک تا چهارماه شهادت به پروردگار جهان ویگانگی اوست"

 والدین باید درنظافت فرزندان خودبکوشند. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:
" کودکان راازچربی وکثافت تمیزکنید زیراشیطان آن رااستشمام میکند وکودک درخواب میترسد وبی تابی می کند وفرشته هاناراحت میشوند"
بحا رالانوارج104.ص 95 2-----آرامش------
بعضی ازبزرگترها شوخی های زشتی باکودک انجام میدهند وازعکس العمل کودک پس ازشوخی لذت میبرند
مثلا به کمریادست کودک زده وازترسیدن ناگهانی وبازشدن سریع دست های اولذت میبرند!
ویا اورابه هواپرتاب میکنند وازترسیدن اومیخندند
اما این عده ازاثرات مخرب این گونه کارها جاهلانه براعصاب اوغافلند
 کودک ازچهارتاشش ماهگی پدرومادرش رامیشناسد
وقیافه خندان وخوشرو را ازقیافه خشن وگرفته تفکیک میکند وعکس العمل مناسبی ازخودنشان می دهد. دربرابراخم اطرافیان به اصطلاح لب برمی چیند.

بعضی افرادنادان ازاین عکس العمل های طفل لذت میبرند واخم میکنند تاطفل لب برچیده وآن هابخندند!مطالب مرتبط

ارتباط با ما
عضویت در خبرنامه
logo-samandehi

نقل مطالب این سایت فقط با ذکر منبع و نشانی اینترنتی سایت و برای مقاصد غیر تجاری بلامانع است

نوردیده nooredideh.com

مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک و مشاور جهت تشخیص و درمان دانست.

مدیریت و محتوای سایت مستقل از کانال نوردیده می باشد لذا پیرامون محتوا و تبلیغات کانال نوردیده هیچ گونه مسئولیتی برعهده سایت نوردیده نمی باشد.

حتما بخوانید!!

با ما در تلگرام و اینستاگرام همراه باشید
ادامه مطلب