نوردیده تالار گفتگو

موضوع بحث

مسائل تحصیلی

  الینا

موضوع بحث : مسائل تحصیلی

روز بخیر دخترمن پیش دبستانی میره توکلاس بهشون برچسب و جایزه میدن من بخاطراینکه پیشرفت کنه گفتم دوست دارم امروز جایزه بگیر مامان خوشحال کنی انگار موفق به گرفتن جایز نشد والتماس معلمشون کرد وبهش نداددخترمن بخاطر خوشحال کردن من دوتا اپاکن های که مال جایز بود برمیدار با خودش میارخونه ومن ازاین چرا دوتا پاکن بهش دادن تعجب کردم دیدم اروم قرارندار و برام توضیح دادگریه میکرد هیچ منو دوست ندارومن ازاین قضیه خیلی ناراحتم میشه راهنمایم کنید وبه معلموشون چی بگمکاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا باید وارد وارد شده و اگر ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید

تبلیغات