نوردیده تالار گفتگو

موضوع بحث

چگونگی ثبت شرکت تعاونی روستایی

  ثبت تغییرات شرکت

موضوع بحث : چگونگی ثبت شرکت تعاونی روستایی

به طور کلی دست دولت و سازمان های دولتی در جهت کمک و مساعدت به تعاونی باز است چه از طریق وام و چه از طریق قرار دادن وسایل لازم و دیگر امکانات.
با توجه به ماده 193 قانون تجارت ، شرکت های تعاونی روستایی ، ممکن است بر اساس مقررات مربوط به شرکت های سهامی و یا بر پایه مقررات خاصی که در قالب یک اساسنامه و با رضایت شرکاء تصویب می شود، تشکیل شود. بنابراین ، شرکت تعاونی که از لحاظ شکلی مانند یک شرکت سهامی است می تواند به صورت یک شرکت سهامی شکل بگیرد و در این صورت لازم است مقررات مربوط به شرکت های سهامی مشروط بر آنکه مغایرتی با ماهیت شرکت تعاونی ایجاد نشود، رعایت گردد.

مدارک و مراحل ثبت تعاونی روستایی:
برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون روستایی مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت کردن شرکت به اداره مربوطه ارسال می نماید.
اداره مذکور پس از دریافت و بررسی مدارک، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ای که به تایید اداره مربوطه رسیده است را به اداره تعاون ارسال می نماید، هیئت مدیره شرکت تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.

https://companyregister.irکاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا باید وارد وارد شده و اگر ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید

تبلیغات