نوردیده تالار گفتگو

موضوع بحث

دانستنی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  ثبت تغییرات شرکت

موضوع بحث : دانستنی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مشابهت های زیادی بین این شرکت با سهامی خاص وجود دارد با این تفاوت عمده که بسیاری از استانداردها و ضوابطی که به طور الزامی از سوی قانونگذار در ساختار و اداره سهامی خاص در نظر گرفته شده است، در بامسئولیت محدود نیست ولی شرکا می توانند تمام یا برخی از آن ها را به اختیار خود در اساسنامه مقرر کنند.
نکته :
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

مسئولیت شرکا
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول دیون و تعهدات شرکت خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت " بامسئولیت محدود " ذکر شود وگرنه در برابر اشخاص ثالث تضامنی محسوب خواهد شد.
شرکاء ممکن است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی، تاجر و یا غیرتاجر باشند. نظر به اینکه تمام موارد فوق در شرکت های سهامی نیز مصداق دارد، لذا در واقع مسئولیت در هر دو شرکت محدود است گرچه تنها یکی از آن ها به این نام، نامیده شده است.
نکته دیگر اینکه علیرغم آنکه شرکت بامسئولیت محدود منحصراَ برای امور تجاری تشکیل می شود، ممکن است شرکای آن تاجر یا غیرتاجر و حتی صغیر و محجور باشند که در آن صورت اولیاء یا قیم آنان طبق قانون و اساسنامه از طرف آنان اقدام به سرمایه گذاری و مداخله در امور شرکت خواهند نمود.

https://kararegister.comکاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا باید وارد وارد شده و اگر ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید

تبلیغات