نوردیده تالار گفتگو

موضوع بحث

کلیات اقدامات مورد نیاز برای ثبت شرکت در شهر کرد

  registerir

موضوع بحث : کلیات اقدامات مورد نیاز برای ثبت شرکت در شهر کرد

- انتخاب موضوع فعالیت
- انتخاب قالب ثبتی شرکت
- انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
- انتخاب یک یا چند شریک کاری متناسب با قالب انتخاب شده برای این کار
- تنظیم اسناد و مدارک لازم مانند اساسنامه، اظهارنامه و تقاضانامه
- تشکیل مجمع عمومی موسسین و تایید اسناد و مدارک آماده شده، تعیین اعضا هیئت مدیره ، تعیین نفرات دارای امضا مجاز ، تعیین بازرسین احتمالی و ...
- تشکیل جلسه هیئت مدیره و انتخاب سمت ها و شروح وظایف
- ارسال مدارک و تقاضانامه برای ثبت کردن شرکت به اداره ثبت شرکت های شهرستان و یا شهر مربوطه
- انجام مراحل ثبت شرکت و واریز هزینه ها و دریافت شناسه ثبت و یا شناسه ملی
- آگهی کردن ثبت شرکت در روزنامه کثیرالانتشار

https://companyregister.irکاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا باید وارد وارد شده و اگر ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید

تبلیغات