نوردیده تالار گفتگو

موضوع بحث

شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود

  ثبت تغییرات شرکت

موضوع بحث : شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود

- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزارتومان است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲نفر می باشد
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.
با رعایت 3 شرط فوق می توانید به راحتی ثبت شرکت تولید صنایع چوبی را انجام دهید.

https://kararegister.comکاربر گرامی برای ثبت نظر ابتدا باید وارد وارد شده و اگر ثبت نام نکرده اید ثبت نام کنید

تبلیغات